NLP NEWSLETTER
Tak, chcę otrzymywać dalsze wiadomości o NLP, nowościach na stronie i nowych edycjach kursów i szkoleń.
Imię
E-mail

NEURO-LINGWISTYCZNE CO...?
czyli
FAQ dla początkujących

1) Co to jest NLP?
Istnieje wiele różnych sposobów określenia czym jest NLP.
NLP to:
- Studiowanie i nauczanie ludzkiej doskonałości
- Model skutecznej komunikacji między ludźmi
- Zespół umiejętności wywierania wpływu na ludzi
- Metodologia pozwalająca na pełne korzystanie ze swoich zasobów i możliwości
- Nowoczesna technologia osiągania sukcesów
- Postawa, charakteryzująca się traktowaniem każdego doświadczenia jako niepowtarzalnej okazji do nauczenia się czegoś nowego
- PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE

Najkrócej mówiąc: NLP to dziedzina zajmująca się wywieraniem skutecznego wpływu na myślenie, zachowanie i emocje człowieka- zarówno własne, jak i innych ludzi.
2) Skąd taka skomplikowana nazwa?
Nazwa NLP wiąże się z trzema dziedzinami:
- Neuro: gdyż w NLP zajmujemy się praktyką tego jak funkcjonuje system nerwowy człowieka, odpowiedzialny za nasze myślenie, odczuwanie i zachowanie
- Lingwistyczne: gdyż w NLP zajmujemy się także wpływem języka na nasze procesy mentalne ( i odwrotnie)
- Programowanie: gdyż zajmujemy się wpływem na nasze nieświadome "programy". Można powiedzieć, że sporą częścią naszych zachowań i reakcji steruje "autopilot". NLP umożliwia szybkie wprowadzenie odpowiednich poprawek w jego funkcjonowaniu.
3) Jak powstało NLP?
Na początku lat 70 Richard Bandler i John Grinder zadali sobie pytanie: " Jak to się dzieje, że niektórzy ludzie uzyskują fantastyczne rezultaty, a inni tylko przeciętne? Na czym polega różnica, czyniąca różnicę?" Zaczęli od badania pracy trojga znakomitych psychoterapeutów i mistrzów komunikacji międzyludzkiej: Fritza Perlsa, Virginii Satir i Miltona Ericksona. Okazało się, że mimo znacznych różnic w ich podejściach teoretycznych, w tym co robili dało się rozpoznać powtarzające się wzorce mówienia i zachowania. Te same wzorce występują również w zachowaniu wybitnych sprzedawców, negocjatorów, nauczycieli- słowem u ludzi zajmujących się wywieraniem wpływu na innych. Co więcej, okazało się ze można nauczać tych wzorców innych ludzi, umożliwiając im osiąganie podobnych rezultatów. Dzięki NLP stało się możliwe kopiowanie ludzkiej doskonałości.
4) Z czego się składa NLP?
Programowanie Neuro-Lingwistyczne składa się z trzech składowych elementów.

Pierwszym z nich jest odpowiednia POSTAWA charakteryzująca się traktowaniem każdego doświadczenia jako niepowtarzalnej okazji do nauczenia się czegoś nowego. NLP jest nastawione na dostrzeganie we wszystkim możliwości, a to, co większość ludzi traktuje jako problem, dla NLPera staje się interesującym wyzwaniem. Czy możesz sobie wyobrazić, jak wygląda życie człowieka, nastawionego na odnajdywanie wszędzie możliwości i sposobności? Œwiat zaczyna wtedy być niezwykle interesującym miejscem, a życie staje się wspaniałą przygodą. Niestety, po uzyskaniu takiej postawy ( a uczymy jak ją uzyskać już na podstawowym treningu NLP!) niesłychanie trudny jest powrót do pesymizmu, zniechęcenia i narzekania na otaczający świat. Natomiast znacznie łatwiej przyjdzie Ci realizowanie swoich celów i uczynienie swojego życia takim, jakim chcesz by było.

Drugim elementem składowym NLP jest metodologia polegająca na MODELOWANIU LUDZKIEJ DOSKONAŁOŒCI. Innymi słowy gdy NLPer widzi kogoś, kto jest w czymś dobry , od razu zaczyna się zastanawiać; "jak on lub ona to robi?", "jak mogę się nauczyć uzyskiwać takie rezultaty?". Ta metodologia, w połączeniu z postawą umożliwia powstanie trzeciego elementu NLP jakim są

Techniki. Techniki te, stanowiące esencję doskonałości mistrzów modelowanych przez NLP, rozsławiły NLP w świecie. Zrewolucjonizowały psychoterapię, pozwalając na szybkie leczenie fobii i lęków, zmianę ograniczających przekonań, zastępowanie niepożądanych reakcji i zachowań odpowiednimi reakcjami. Stały się przełomem w świecie biznesu, umożliwiając nauczanie sposobów skutecznej sprzedaży. Już samo poznanie technik stworzonych przez NLP umożliwi Ci osiąganie sukcesów znacznie przewyższających twoje dotychczasowe marzenia. A gdy je połączysz z POSTAWĽ NLP i METODOLOGIĽ MODELEOWANIA DOSKONAŁOŒCI, będziesz w stanie tworzyć swoje własne techniki...
5) Czym się różni NLP od "tradycyjnej" psychologii?
Mówiąc w dużym uproszczeniu: "tradycyjna" psychologia w dużej mierze zajmuje się szukaniem wyjaśnień dlaczego ludzie się w jakiś sposób zachowują- najczęściej skupiając się na szukaniu przyczyn różnych zaburzeń.

W NLP nie zajmujemy się tworzeniem teorii czemu ktoś zachowuje się tak, a nie inaczej. Jeśli jakieś zachowanie jest szkodliwe lub mało użyteczne, po prostu szukamy sposobu by je zmienić. Zamiast zajmować się tworzeniem teorii dlaczego ktoś zachowuje się tak a nie inaczej, zajmujemy się praktycznymi metodami wpływania na zachowanie, myślenie lub uczucia.
NLP skupia się też na rozwiązaniach, nie na problemach.

Dla przykładu weźmy książkę napisaną przez znanego psychologa i psychoterapeutę. Większa jej część opisuje różne rodzaje zaburzeń relacji ojca z synem. Czyni to w sposób niezwykle plastyczny i barwny, pozwalając czytelnikowi na łatwe rozpoznanie własnego zaburzenia i dowiedzenie się więcej o jego przyczynach. Nie ma w niej jednak odpowiedzi na pytanie: co ja mam dalej z tym zrobić?
Dla kontrastu weźmy książkę "Serce umysłu" Steve i Connirae Andreasów, dotyczącą psychoterapeutycznych zastosowań NLP. Cała ta książka stanowi jeden wielki zbiór technik pozwalających na rozwiązanie poważnych problemów osobistych. Jest to dobry przykład pokazujący różnicę miedzy tradycyjnym podejściem psychologicznym a NLP.
6) Czy NLP to forma psychoterapii?
NLP to coś znacznie więcej niż psychoterapia, choć procedury NLP pozwalają na szybkie dokonywanie znaczących zmian w życiu. NLP to dziedzina znajdująca zastosowanie w psychoterapii, w biznesie, w sprzedaży, w uczeniu i nauczaniu, w uwodzeniu i wielu innych obszarach życia- słowem wszędzie tam, gdzie trzeba skutecznie wywierać wpływ na myślenie, emocje lub zachowanie człowieka.
7) Jak to możliwe, że NLP stosuje się w tak różnych dziedzinach?
Co może łączyć tak różne obszary jak psychoterapia, sprzedaż czy uwodzenie? W każdym przypadku mamy do czynienia z umysłem człowieka. Jeśli rozumiemy, jak on działa, możemy skutecznie wywierać na niego wpływ. NLP to właśnie instrukcja obsługi umysłu człowieka.
8) Czy NLP jest dla wszystkich?
Wbrew pozorom NLP nie jest dla wszystkich. Jest przeznaczone dla ludzi, którzy chcą się nauczyć jak lepiej kierować swoim życiem i z większą łatwością i przyjemnością osiągać swoje cele.#
Copyright © 2003-2005 Lech Dębski